Model Hrádku Čeladná, který je inspirován rekonstrukcí R.Vojkovského

Firma Z-Art vydala model historické rekonstrukce Hrádku Čeladná, která je inspirována kresebnou rekonstrukcí od R.Vojkovského. Měřítko modelu je 1:160 a po slepení má model rozměry: Výška: 24cm, šířka: 28cm, délka 55cm – autorem je p. Zdeněk Čechal.

 

Historie hrádku:
Hrádek se nacházel v nadmořské výšce 658 metrů nad mořem blízko dnešní obce Čeladná na vršku Kozinci, vybíhajícím z hory jménem Malá Stolová, a plnil pravděpodobně strážní funkci na horské cestě směřující z Moravy do Uher. Jeho historie je obestřena tajemstvím, jisté však je, že hrad existoval pouze asi 150 let (od konce 13. století do poloviny 15. století). Jak bylo v té době obvyklé, každý hrad měl v blízkosti vybudovanou vesnici, která jej zásobovala vším potřebným – jídlem ze statků, obchodním zbožím a v neposlední řadě i lidmi, kteří se starali o údržbu a ochranu hradu.

Zakladatelem tvrze byl pravděpodobně osoblažský vazal Gerlach, který obdržel pozemek od olomouckého biskupa Dětřicha v roce 1299. Hlavním stavebním materiálem byl kámen, místo malty byl pravděpodobně použit jíl. Hrádek byl obklopen několika příkopy, nejmohutnější se nacházel na západní straně a chránil strážní a zároveň obytnou věž. Na severní straně skalnatého ostrohu se nacházela vstupní brána s dřevěným zvedacím mostkem, k níž vedl široký chodník. Obranu přístupu na hrad zajišťovalo několikeré dřevěné opevnění. Za branou se nacházelo dlouhé nádvoří a dvě věže (západní byla mohutnější, sloužila k obraně i bydlení, východní, díky jejíž poloze z ní bylo možno kontrolovat celý průsmyk a také zesilovala ochranu hradu z východní strany). Ty byly propojeny kamennými obrannými hradbami. Hrad částečně ochraňoval i velmi příkrý svah, na kterém stál. Mezi věžemi byla pravděpodobně hospodářská stavba.

Region Hukvaldska, ne kterém se čeladenská tvrz nacházela, byl v roce 1428 napaden husitskými vojsky a čeladenský hrádek byl pravděpodobně napaden stejně jako blízké Hukvaldy. Hrádek byl postupně spravován Janem Tovačovským z Cimburka, Mikulášem Sokolem z Lamberka a Janem Čapkem ze Sán. Hrádek však postupně chátral po roce 1466 ztratil svou obrannou funkci poté, co se roku 1466 stalo hukvaldské panství opět součástí olomouckého biskupství. Nejsou žádné informace o tom, zda byl vypálen anebo ponechán svému osudu. Jeho kamenné části byly obyvateli Čeladné postupně rozebrány na stavební materiál. V dnešní době zůstaly jen nepatrné zbytky a archeologické nálezy v podobě keramických a železných úlomků – zbytky nádob, kachle, hřebíků, hroty od šípů i kuše a jedna přezka.

Pokud byste se na místo, kde hrádek stával, chtěli podívat, vydejte se z obce Čeladná směrem na Podolánky. Z úpatí Malé Stolové vybíhá vyvýšenina, která tvoří bránu horského průsmyku Tísňava (červená turistická značka). Přejděte most přes řeku Čeladenku po asi 200 metrech přímo před sebou uvidíte vrch Kozinec, po jehož příkrém svahu se dostanete nahoru na místo původní tvrze.

Jsme moc rádi, že vznikají i modely těchto drobných středověkých hrádků a tím se podporuje zájem veřejnosti o historii a o tento druh historických staveb. Věříme, že Z-Art bude i do budoucna vydávat další drobná středověká opevnění. Nakladatelství PUTUJME jednoznačně podporuje tuto tvorbu a děkuje, že se model povedlo vydat a nabídnout zákazníkům i když se nejedná o komerčně známou stavbu typu: Loket, Karlštejn, Křivoklát . . .

 

Hrádek Čeladná

Měřítko: 1:160

Způsob vydání: Vytištěno ofsetem, formát A4

Autor: Zdeněk Čechal

Počet číslovaných dílů: 74

Rozměry modelu po slepení: Výška: 24cm, šířka: 28cm, délka 55cm

Obtížnost na stupnici 1-5: 3

 

Model si můžete objednat zde

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: