Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2015 obdržel i Mgr. Jaromír Polášek

Cenu města předal primátor Michal Pobucký lidové básnířce Olze Tlučkové (95 let) za přínos v literární a kulturní oblasti, Jaromíru Poláškovi za badatelskou, literární a publikační činnost týkající se města a olympioniku, reprezentantovi ČR v plážovém volejbale Přemyslu Kubalovi za přínos v oblasti sportu.

 

Přemysl Kubala se akce nemohl zúčastnit, cenu za něj převzal jeh otec, diskař Milan Kubala. Po předání cen pokračoval program Festivalu partnerských měst.

 

Zastupitelstvo města v červnu rozhodlo v souladu s Pravidly pro udělování Ceny statutárního města Frýdku‑Místku udělit tuto cenu za rok 2015, včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku výtvarnice Gabriely Turkové a peněžního daru 20 000 Kč, těmto občanům Frýdku-Místku: - paní Olze Tlučkové, nar. 1921, za přínos v literární a kulturní oblasti (lidová básnířka). - panu Jaromíru Poláškovi, nar. 1961, za jeho badatelskou, literární, publikační, výzkumnou a další odbornou činnost týkající se města Frýdku-Místku. - panu Přemyslu Kubalovi, nar. 1973, za přínos v oblasti sportu (olympionik, reprezentant ČR v plážovém volejbalu).

 

Mgr. Jaromír Polášek

Rodák z Frýdku-Místku Jaromír Polášek (nar. 1961) se po absolvování Gymnázia Petra Bezruče stal v roce 1981 zaměstnancem někdejšího Okresního vlastivědného muzea. Studium oboru muzejnictví, organizované tehdy muzeologickým kabinetem v Praze, studoval při zaměstnání. Na Univerzitě Palackého pak absolvoval distančně andragogiku (výchova a vzdělávání dospělých).

 

Během svého 35letého působení v muzeu Jaromír Polášek prošel řadou pracovních funkcí – od průvodce, odborného referenta, přes kurátora sbírek až po ředitele a od roku 1996 do současnosti lektora odborných kurzů Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Jeho odborná činnost obnáší práci ve sdruženích věnujících se regionální historii a archeologii. Např. od roku 1983 pracoval jako tajemník, pak předseda Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti ve Frýdku-Místku. Do loňska byl členem výboru České archeologické společnosti, v letech 1998–2014 místopředsedou a předsedou její pobočky pro Moravu a Slezsko.

 

Pro veřejnost uvedl asi 1200 přednášek a pro školy 6 500 popularizačních přednášek. Připravil na 700 odborných exkurzí, vycházek a zájezdů, od roku 1992 se podílel na realizaci nově vzniklého projektu Seniorgymnázium ve Frýdku-Místku.

V rámci výzkumné činnosti se Jaromír Polášek zaměřuje na dokumentaci proměn lidských sídel a krajiny v beskydské oblasti, zabývá se nedestruktivním archeologickým průzkumem zaniklých industriálních objektů v oblasti Moravskoslezských Beskyd, judaistickou problematikou, historií dřevěných sakrálních staveb na Moravě a ve Slezsku, historií beskydské turistiky, dokumentuje lidovou slovesnost.

Je autorem přibližně 90 výstav a expozic v řadě muzeí, galerií a památníků. V minulosti to byla např. výstava Stará škola, Pozdrav z Frýdku-Místku, Proměny Frýdecko-Místecka v letech 1880–2000, Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide…, Ve stínu frýdecké synagógy, Historie turistiky v Beskydech. Z posledních let to byly výstavy Zmizelý Frýdek a Místek, Historické motocykly – Člověk a stroj, Vánoční pozdrav dříve a dnes, Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku a další.

 

Rozsáhlá publikační činnost Jaromíra Poláška zahrnuje též knižní práce, které vznikly ve spolupráci s dalšími spoluautory, např. v roce 2009 to byla kniha Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí. Mnohé publikace vydal s manželkou Jiřinou, např. Pověsti a legendy Moravy a Slezska, Moravskoslezské pohádky, Moravskoslezské pověsti, Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska, Pověsti z hukvaldského hradu a okolí, Pověsti z tajemného Štandlu a okolí, Frýdecké pověsti aj. Je též autorem asi 50 odborných článků a studií z oboru archeologie, regionální historie, muzejní andragogiky a židovské problematiky. Na 450 jeho popularizačních článků vyšlo v regionálním tisku a ve sbornících. Pravidelně spolupracuje s rozhlasem a televizí. Mezi dokumenty najdeme např. Příběh mumií, Chrámové dřevěnice, Jan Karafiát, Šumný Frýdek-Místek, Dřevěné evangelické modlitebny, Dřevěné kostely v Beskydech – Hájek, Sedliště, Prašivá, Vánoce dříve a dnes, Záhady z oblasti Beskyd.

 

Od loňska Jaromír Polášek řídí komisi rady města pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku. Je předsedou Old Fiat Clubu Frýdek-Místek, mimo jiné také organizuje setkání majitelů historických automobilů a motocyklů. Jeho zájmové a především profesní vytížení je velké, a tak jen málo času mu zbývá na sběratelskou činnost, které se věnuje i jako člen klubu filokartistů. Spolu s manželkou se již 13 let starají o opuštěné kočky, neboť město Frýdek-Místek podobné zařízení nemá. V malém útulku manželů Poláškových nyní žije nebo dožívá s poraněním nebo hendikepem 17 koček, které jejich majitelé opustili.

 

Za Nakladatelství PUTUJME panu Mgr. Jaromíru Poláškovi moc gratulujeme a přejeme mu v jeho další tvorbě a v životě mnoho dalších úspěchů.

Zdroj: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0695808-ceny-statutarniho-mesta-frydku-mistku-za-rok-2015.html

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: