Vytisknout tuto stránku
úterý, 14 listopad 2017 18:11

Koválov v podobě k r. 1265 - pokus o vizualizaci šlechtického sídla - motte

Dostala se k nám do redakce další ukázka modelu od pana Karla Lhotského. Provedení a atmosféra modelu je opět perfektní. Věříme, že Vám fotografie udělají radost a přenesou Vás do krás středověkého stavitelství.

 

Pan Karel Lhotský o modelu Koválova píše:

"Archeologický průzkum tady probíhal v sedmdesátých letech minulého století pod vedením prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. Model jsem tvořil na základě informací zveřejněných v r. 1994 Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a také na základě připomínek a názorů prof. Ungera. Vznikly tři varianty podoby hlavního objektu: jedna dle představ prof. Ungera a dvě inspirované vizualizacemi obdobných objektů pana Rostislava Vojkovského.

Co se o Koválově ví: terénní dispozice tří stavebních fází a půdorysy jednotlivých objektů. Archeologické nálezy částečně dokládají konstrukční prvky a také společenskou úroveň majitele. Podle nálezů lze odvodit k čemu jednotlivé objekty sloužily i jak byly zařízeny.

Co se o Koválově neví: výška budov - odhaduje se jen podle mohutnosti základů. Nic nezůstalo z obvodové hradby a brány; jejich konstrukce se odhaduje podle ojedinělých nálezů v zahraničí.

V současné době shromažďuji podklady pro další model - Nový Hrádek u Lukova, jeho části tzv. Starého hradu. Je to dokonalá ukázka hradu s obalovou/plášťovou hradbou. Tentokrát již mám k dispozici kompletní materiál z NPÚ Brno.

Děkujeme panu Lhotskému za zaslání fotografií a ukázku jeho krásné modelářské práce. Těšíme se na další modely, další krásné rekonstrukce hradů a tvrzí a další „přenesení“ do dob středověku.

 

Koválov v podobě k roku 1265

Autor modelu: Karel Lhotský

Měřítko: 1:160

Časová náročnost: cca 270 hod.

 

Číst 181 krát Naposledy změněno úterý, 10 září 2019 18:57

Galerie Obrázků